Jul 12, 2012

How to Organize your Makeup & Accessories

My sister recently asked me to make this post. And actually, I thought it was a good idea because sometimes not everyone might now simple tips like these…

This is how I organize my makeup and stuff since almost 2 years ago. Before I just had them cramped up in a corner.

I don’t really have a beauty counter. I have this:

_____

Mi hermana me pidió que haga este post. Y me parece que es una buena idea, porque fácil no todos saben sobre tips simples como este:

Así es como yo organizo mi maquillaje desde hace casi dos años. Antes solo los tenía amontonados en una esquina.

Actualmente no tengo un tocador. Tengo esto:

_____

Moja siostra niedawno poprosił mnie, aby ten post. I rzeczywiście, myślałem, że to dobry pomysł, bo czasami nie każdy może teraz proste wskazówki, jak te ...

Tak właśnie zorganizuje mój makijaż i takie tam od prawie 2 lat temu. Zanim miałem tylko im ciasno w kącie.

Naprawdę nie mam buduar. Mam to:

 

DSC_0801

I bought it in Ikea (here). Probably when moving to our apartment I’ll have something totally different. But for now, this is really practical and I love it. You might love it too if you don’t have a specific place for your cosmetics.

_____

Lo compre en Ikea (aquí). Probablemente cuando me mude a nuestro depa haré algo distinto para organizar mis cosas. Pero por ahora, pienso que esta es una excelente solución si no tienes un tocador o espacio especial para tu maquillaje.

_____

Kupiłem go w Ikei (tutaj). Prawdopodobnie po przeprowadzce do naszego mieszkania będę musiał coś zupełnie innego. Ale teraz, to naprawdę praktyczny i kocham go. Możesz kochać ją zbyt jeśli nie masz konkretnego miejsce na kosmetyki.

 

Anyways, here are my tips: | Aquí mis tips:

1.- Put all your makeup together. This will help you realize how much things you have, and how much space you’ll need.

Junta todo tu maquillaje. Esto te ayudará a ver cuánto tienes, y cuánto espacio necesitarás.

Połóż makijaż razem. To pomoże ci uświadomić sobie jak wiele rzeczy masz, i ile miejsca będzie potrzebne.

DSC_0798

 

2.- Find some boxes and/or containers. Walk around your house and look for something. Anything helps. Candle holders, chocolate boxes, hairspray caps.. A-N-Y-T-H-I-N-G.

Encuentra recipientes/cajitas. Pasea por toda tu casa y busca lo que sea. LO QUE SEA.

Znaleźć kilka pól i / lub kontenery. Spacer po domu i szukać czegoś. Wszystko pomaga.

DSC_0797

I bought that white container and glass candle holders at Ikea as well (I love it there). The rectangle box is from a Ferrero Rocher chocolate box and the other is a hair mousse cap.

Yo compré el container blanco y las bases para velas en Ikea también. El recipiente rectangular es una caja de chocolates y el otro es una tapa de mousse para pelo.

Kupiłem ten biały pojemnik i świeczniki szklane w Ikei, a także (kocham go tam).Pole prostokąta jest z pudełka Rocher Ferrero czekolady i innych jest czapka pianka do włosów.

 

3.- Divide everything. I recommend dividing like this: everyday makeup – brushes – foundations – other makeup – nail polish – etc.

Divide todo. Yo recomiendo dividir de esta forma: maquillaje de diario – brochas – bases – otro maquillaje – esmalte de unas – etc.

Podziel wszystko. Polecam dzieląc tak: codzienny makijaż - szczotki - fundamenty - inne Makijaż - polski paznokci - itd.

 

4.- Place makeup in containers.

Pon el maquillaje en los recipientes.

Umieść makijaż w pojemnikach.

DSC_0799

Nail polishes and mani-pedi stuff. | Esmaltes y cosas para mani-pedi.

DSC_0807

All my brushes. | Mis brochas. | Pedzelki

DSC_0809

Brushes I don’t use as much on the left. On the right, often used ones. | A la izq brochas que no uso mucho, y a la derecha las que más uso. | Pedzelki ze nie używam czesto aż po lewej stronie. Po prawej, te często używane.

 

DSC_0811

Everyday makeup. Of course I don’t wear all that everyday, but they’re the things I most often use. (Mascara, eyeliner, BB Cream, bronzer, facepowder, eyebrow pencil, blush and some neutral eye shadows).

Mi maquillaje de diario. Obviamente no me pongo TODO eso diariamente, pero son las cosas que más uso.

Codziennie makijaż. Oczywiście nie noszę wszystko to codziennie, ale they'are rzeczy, ja najczęściej używane.

 

So this is how it looks:

Así se ve:

DSC_0814

I have a small candleholder with most used earrings and a section for hair accessories. | Tengo un espacio para los aretes que uso bastante. | Mam mały świecznik z najczęściej używanych kolczyków oraz dział dla akcesoriów do włosów.

 

This is an extra container for makeup I don’t use that often. | Este es mi recipiente con cosas que uso menos seguido. | Jest to dodatkowy pojemnik do makijażu nie używam tak często.

DSC_0816

 

5.- Place containers where best fits your needs. In my case, I have the shelf next to the sink, where I usually put on my makeup. On the top part I have things for daily use. Second level (going down), hair stuff. Third (middle), nail polish container and eye shadow pallets. And bottom part and empty bag, manicure-pedicure kit and my Braun depilator.

Coloca los recipientes donde mejor te convengan! En mi caso, tengo mi repisa al lado del lavamanos, donde siempre me maquillo. En la parte de arriba tengo maquillaje de diario. Más abajo, cosas pare el pelo. En el medio, esmalte de uñas y paleta de sombras. Y finalmente, abajo, tengo un kit de manicure y pedicure, un bolso vacío y mi depiladora Braun.

Umieścić pojemniki gdzie najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. W moim przypadku, mam półkę obok zlewu, gdzie zwykle włożyłem makijażu. W górnej części mam rzeczy do codziennego użytku. Drugi poziom (zejście), materiał do włosów. Po trzecie (w środku), paznokci pojemnik polskiej i palet cieni do powiek. I dolnej części i pusty worek, manicure-pedicure zestaw i mój depilator Braun.

 

DSC_0828

 

EXTRA IDEAS:

Wrap you containers with a cute gift-paper | Envuelve los recipientes con un papel de regalo bonito!

Pinned Image

Use cuttlery containers too! | Usa un recipiente de cubiertos también!| Dzielnik sztućce!

As I said, anything helps! | Como dije antes, cualquier cosa ayuda!

Even coffee mugs | Hasta tazas de café!

Pinned Image

Print a nice label | Imprime una etiqueta linda!

Pinned Image

 

Now, this is how I organize my accessories:

Ahora, así es como organizo mis accesorios:

Tak właśnie zorganizować moje akcesoria:

 

For now, I put my necklaces in a small box, and in a smaller one I put my earrings and rings. I know its not the best idea. But I’ll show you other tips down below!

_____

Por ahora, mis collares están en una caja, y mis aretes en la caja más chica. Sé que no es la mejor forma de guardarlos. Pero más abajo te mostraré otros tips!

_____

Na razie kładę moje naszyjniki w małym pudełku, aw mniejszym jednej kładę moje kolczyki i pierścionki. Wiem, że jej nie jest najlepszym pomysłem. Ale pokażę ci inne wskazówki na dole!

 

DSC_0824

 

This is how I have my bracelets. This idea I like. I have them divided like this:

From left: Gold/warm colors | Cold colors | Others | Boxed jewelery & jewelery cleaner | Special necklace (my parents wedding gift)

_____

Así es como tengo mis pulseras. Esta idea sí me gusta. Las divido así:

De izq: colores cálidos y dorados | colores fríos | Otros | joyería en caja y franela para limpiar joyas | Joya especial (regalo de matri de mis papis)

_____

W ten sposób mam swoje bransoletki. Ten pomysł mi się podoba. Mam je podzielić w następujący sposób:

Od lewej: Gold / ciepłe kolory | Zimne kolory | Inne | Boxed biżuteria i czystsze biżuteria | Specjalna naszyjnik (mój ślub rodzice dar)

DSC_0821

 

EXTRA TIPS:

 

Pinned Image Pinned Image Pinned Image

Again, the cuttlery dividor | Otra vez, el recipiente para cubiertos! | Ponownie, dzielnik sztućce!

Pinned Image

 

Was it helpful? Please comment below! And thanks for stopping by!

3 comments:

 1. beautifully simple ways to organize makeup and accessories. I love the idea of hanging necklaces or earrings within a frame
  x kat

  ReplyDelete
 2. thanks! its also a good idea to use a "mug rack"! i think containers and labels are the best solution to keep anything organized! xoxo

  ReplyDelete
 3. Love the cutlery divider idea - will use that as soon as I finally buy new apartment. Great blog!

  ReplyDelete

Comment in Polish, English or Spanish! I will understand :) Nie bój się :P

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...