Sep 3, 2012

Our Apartment Renovation Continues

WARNING: Quite a long post. To compensate my almost-a-month absence.

 

Here we are, 3 months after we started our renovation. And we thought it would take a month. Well, I think It would have been half a month faster if we would have had a team working on everything. But instead we hace a GREAT small man doing everything by himself.. and well, us doing whatever we can also :) It feels nice to put a bit of our effort on making our home (and feels better so save some money hahaha).

Here’s the kitchen progress. As you might remember, the kitchen wall was destroyed, the window was changed for a bigger one, and all the water pipes and electric cables were renewed.

_____

Aquí estamos, 3 meses desde que empezamos la remodelación. Y nosotros pensamos que sólo iba a tomar un mes! Bueno, creo que serian 2 meses si hubiesemos tenido un equipo trabajando en todo. Pero tenemos sólo a un GRAN pequeño señor que hace todo solo.. y nosotros tambien ayudamos a veces :) se siente bien poner de nuestra parte en hacer nuestro hogar (y se siente mejor ahorrar plata jajaja)

Acá esta el progreso de la cosina. Como podrán recordar, la pared fue destruida, la ventana se cambió por una más grande, y las tuberias y cableado fue renovado.

_____

Tu jesteśmy, trzy miesiące, od kiedy zaczęliśmy remont. A my myśleliśmy, że to jedynie miesiąc! Ale myślę, że to przez dwa miesiące, jeśli mieliśmy zespół nad tym. Ale mamy tylko WIELKI mały człowiek, który robi wszystko sam .. i pomagamy również czasami :) czuje się dobrze wykonać naszą część, aby uczynić nasz dom (i zaoszczędzić pieniądze czuje się lepiej hahaha)

Oto postęp kuchni. Jak pamiętacie, mur został zniszczony, okno było zmienić na większe, a rury i okablowanie zostało odnowione.

PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (11)PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (37)PIOTROWSKI - SW WOJCIECH (90)

DSC_0797

DSC_0813

 

This was taken a two day ago. The light bulbs have been installed, but not completely, we still have to paint and don’t want to ruin the hardware.

Esta foto es de hace un par de dias, las luces ya estan instaladas (no completamente porque todavía necesitamos pintar).

To zdjęcie jest od kilku dni, światła są już zainstalowane (nie całkowicie, ponieważ wciąż musimy malować).

IMAG1166

I’ll show the bathroom once its done! The lights are also installed, but that’s a surprise! I love how it looks NOW! And its not finished yet! Hopefully, by the end of the week all the floor and wall tiles will be put.

Les enseñaré el baño cuando esté terminado! Las luces están instaladas, pero eso es sorpresa! Me encanta cómo se ve AHORA! Y eso que no está terminado! Ojalá que al final de esta semana las mayólicas estén instaladas.

Pokażę wam łazienkę kiedy będzie gotowy! Światła są zainstalowane, ale to niespodzianka! Uwielbiam, jak wygląda TERAZ! A to nie jest skończony! Mam nadzieje że na koniec tego tygodnia płytki są zainstalowane.

 

 

This was our corridor before, and below is a photo of how it looks now. Still needs some stuff to be done.

Esta es la entrada antes, y más abajo hay una foto de cómo se ve ahora. Todavía necesita cosas por hacer.

To jest koritarz przed, a poniżej jest zdjęcie jak to wygląda teraz. To jeszcze trzeba rzecze zrobione.

DSC_0794

IMAG1117

 

The office / baby room is ready to be painted. We’re just waiting for the people renovating the floors to finish.

La oficina – cuarto de bebe esta lista para pintar. Sólo estamos esperando a que la gente que renueva el piso termine.

Biuro / pokój dziecko jest gotowy do malowania. Tylko czekamy na ludzi, renowację podłogi, aby zakończyć.

IMAG1126 

IMAG1192

 

 

The bedroom is a mess. As you see, we’ve moved everything in there because they’re renovating the other floors. We’re going to have carpet on that room. It will make it cozier for us.

Nuestro cuarto es un desastre. Como pueden ver, hemos puesto todo ahí porque están renovando el piso en las otras habitaciones. Vamos a poner alfombra ahí. Para hacerlo mas acojedor.

Sypialnia jest bałagan. Jak widzicie, mamy przeniesiony wszystko w tam, ponieważ jest cyklinowania na inne pokoje. Będziemy mieć dywan na tym pokoju. Będzie miłej dla nas.

 

IMAG1193

 

The living room is almost done. The only things we need to do (besides painting and decoration) are: finish THE WALL. And the guys still have to finish the floor.

La sala está casi lista. Lo único que necesitamos hacer (a parte de pintar y decorar) es: terminar LA PARED. Y bueno, a que terminen el piso.

W salonie jest prawie gotowy. Jedyne rzeczy, które musimy zrobić (oprócz malowania i dekoracji), są: zakończyć ŚCIANA. I chłopaki muszą jeszcze dokończyć podłogę.

IMAG1082

IMAG1141

IMAG1200

 

I'll make a post once the floor is finished. To see a before and after. Also, once the wall is completely done. I’ll post a HOW-TO.

Cuando el piso esté terminado voy a hacer un ANTES Y DESPUES post. También, cuando termine la pared, les enseñaré como la hicimos.

Zrobię postów, gdy podłoga jest zakończona. Aby zobaczyć przed i po. Również, gdy ściana jest całkowicie wykonane, pokażę wam, jak to zrobiliśmy.

 

Here’s a preview of the floor:

IMAG1144 IMAG1145 IMAG1162IMAG1186

No comments:

Post a Comment

Comment in Polish, English or Spanish! I will understand :) Nie bój się :P

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...